Kadra


Personel placówki liczy 25 osób i zapewnia przyjazną atmosferę wszystkim, którzy przebywają w przedszkolu. Nauczyciele to wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz stopień nauczyciela początkującego, mianowanego lub dyplomowanego. Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy oraz umiejętności poprzez uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego jak również zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonej im grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci. Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, w szczególności pomoc nauczyciela i panie woźne. Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogą spożywać zawsze świeże i zróżnicowane posiłki.
KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 53

mgr Barbara Dębicka

Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 53

mgr Dorota Zarychta