Kadra


Personel placówki liczy 25 osób i zapewnia przyjazna atmosferę wszystkim, którzy przebywają w przedszkolu. Nauczyciele to wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego . Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy oraz umiejętności poprzez uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego jak również zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonej im grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci. Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, w szczególności pomoc nauczyciela i panie woźne. Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogę spożywać zawsze świeże i zróżnicowane posiłki.KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 53

mgr Grażyna Janusz

Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 53

mgr Dorota ZarychtaGRUPA TYGRYSKI (3 latki)


Grażyna Janusz – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog, superwizor rodzinny

Żaneta Kwapisiewicz – mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy

Agnieszka Tyszkiewicz – pomoc nauczyciela
GRUPA MISIE (3 i 4 latki)


Aleksandra Sołtysik – mgr wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany

Anna Jesse-Tomsia - mgr wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel języka angielskiego we wszystkich grupach

Magdalena Banaszek – pomoc nauczyciela

GRUPA MOTYLKI (4 latki)


Ilona Kurbielmgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany, logopeda

Barbara Dębicka - mgr wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog


GRUPA KANGURKI (5 latki)


Olga Gruszczak – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel kontraktowy

Iwona Pilarek– mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany,


Ilona Kajda – pomoc nauczyciela


GRUPA DELFINKI (5 latki)Monika Adamczyk – mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolnego i oligofrenopedagogika, nauczyciel mianowany


Anna Dudek– mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolnego, nauczyciel mianowany, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, terapeuta pedagogiczny

GRUPA SÓWKI (6 latki)


Jolanta Nowińska – mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany

Dorota Zarychta mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany

GRUPA ZUCHY (6 latki)


Katarzyna Lemańskamgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego – nauczyciel dyplomowany, terapeuta przedszkolnyKatarzyna Osetek – mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy