KadraPersonel placówki liczy 25 osób i zapewnia przyjazna atmosferę wszystkim, którzy przebywają w przedszkolu.

Nauczyciele to wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego .

Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy oraz umiejętności poprzez uczestniczenie
w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego jak również zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonej im grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, w szczególności pomoc nauczyciela i panie woźne.
Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogę spożywać zawsze świeże i zróżnicowane posiłki.

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 53

mgr Grażyna Janusz

Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 53

mgr Dorota Zarychta

GRUPA MISIE (3-4 latki)
Monika Adamczyk – mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolnego i oligofrenopedagogika
Katarzyna Osetek
licencjat zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Jolanta Nowak
pomoc nauczyciela
Ewelina Wołek– mgr nauczyciel języka angielskiego,

GRUPA TYGRYSKI (3 latki)

Olga Gruszczak – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Agnieszka Adamczyk –
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
Magdalena Banaszek pomoc nauczyciela
Ewelina Wołek– mgr nauczyciel języka angielskiego

GRUPA MOTYLKI (4-5 latki)

Krystyna Ziaja licencjat zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Grażyna Janusz
– mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog,
superwizor rodzinny
Ewelina Wołek– mgr nauczyciel języka angielskiego

GRUPA KANGURKI (4 latki)

Jolanta Nowińska mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego – nauczyciel dyplomowany
Dorota Zarychta mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Ewelina Wołek– mgr nauczyciel języka angielskiego


Znalezione obrazy dla zapytania delfin rysunek dla dzieciGRUPA
DELFINKI (latki)

Katarzyna Lemańska – mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego – nauczyciel dyplomowany, terapeuta przedszkolny
Joanna Gadomska – licencjat zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Ewelina Wołek– mgr nauczyciel języka angielskiego

Znalezione obrazy dla zapytania sowaGRUPA SOWY (5 latki)

Ilona Kurbiel – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany, logopeda
Magdalena Mstowska – mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika
Ewelina Wołek– mgr nauczyciel języka angielskiego

GRUPA ZUCHY (6 latki)
Aleksandra Sołtysik – mgr wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej
Żaneta Kwapisiewicz
– licencjat zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Ewelina Wołek – mgr nauczyciel języka angielskiego