Misja

" Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem, każdy ma swój czas i porę"  -

J.Korczak


WIZJA  PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem harmonijnego rozwoju, w którym stwarzamy warunki do budzenia i rozwijania

potrzeb edukacyjnych oraz rozkwitu możliwości dziecka poprzez rozwijanie potrzeb:

  • intelektualnych
  • duchowych
  • moralnych
  • emocjonalnych
  • społecznych
  • zdrowotnych
  • estetycznychMISJA PRZEDSZKOLA

· stymulujemy rozwój i uczenie się

· zaspokajamy indywidualne potrzeby dziecka

· stymulujemy rozwój „ JA” dziecka, rozumianego jako świadomość własnej wartości, pozytywny obraz siebie, wiara w siebie

· tworzymy sytuacje pozytywnych wczesnych doświadczeń społecznych w zakresie działalności dziecka i stosunku do niego dorosłych, dzieci są szczęśliwe, bo czują się rozumiane, szanowane i kochane

· realizujemy ideę podmiotowości, każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi - podstawową zasadą jest szacunek dla odrębności i indywidualności, zdobywanie samodzielnych i grupowych doświadczeń poprzez działanie

· dajemy dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania   możliwości rozwijając mocne strony każdego z nich

· przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla rozwoju zainteresowań i talentów dzieci

· rodzice aktywnie współpracują z nauczycielami w celu zwiększenia skuteczności działań

· promujemy znaczenie rozwoju

· pracownicy promują przedszkole w środowisku lokalnym, kultywują jego tradycje.