Misja

                               " Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem, każdy ma swój czas i porę"  -

                                                                                                                                               J.Korczak


 WIZJA  PRZEDSZKOLA

 Jesteśmy przedszkolem harmonijnego rozwoju, w którym stwarzamy warunki do budzenia i rozwijania

 potrzeb edukacyjnych oraz rozkwitu możliwości dziecka poprzez rozwijanie potrzeb:

 • intelektualnych
 • duchowych
 • moralnych
 • emocjonalnych
 • społecznych
 • zdrowotnych
 • estetycznych

MISJA PRZEDSZKOLA

 • wspomagamy rozwój i uczenie się
 • stymulujemy rozwój "JA" dziecka, rozumianego jako świadomość własnej wartości,
  pozytywny obraz siebie, wiara w siebie
 • tworzymy sytuacje pozytywnych wczesnych doświadczeń społecznych w zakresie działalności dziecka
  i stosunku do niego dorosłych
 • realizujemy ideę podmiotowości, stymulujemy rozwój każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami
  rozwojowymi
 • dajemy dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania możliwości
  rozwijając mocne strony każdego z nich
 • podstawową zasadą jest szacunek dla odrębności i indywidualności, zdobywanie samodzielnych i grupowych
  doświadczeń poprzez działanie
 • rodzice aktywnie współpracują z nauczycielami w celu zwiększenia skuteczności działań
 • promujemy znaczenie rozwoju