Opłaty

STAWKI ŻYWIENIOWE OBOWIĄZUJĄCE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024
I ŚNIADANIE + II ŚNIADANIE  - 5 zł

OBIAD - 5 ZŁ
W związku ze zmiana ustawy o finansach publicznych informujemy,
że od miesiąca 1 WRZEŚNIA 2022r. wpłaty za przedszkole dokonują
Państwo wyłącznie na konto przedszkola:


NR KONTA BANKOWEGO :
69 1020 2313 0000 3302 0579 5804


Dodatkowo w przelewach  należy podawać każdorazowo te oto informacje:

PM 53
grupa:
imię i nazwisko dziecka:
wyżywienie-: ....zł
godziny: ....zł


Potwierdzenie wpłaty można przesłać drogą mailową na adres: p53@sosnowiec.edu.pl lub dostarczyć osobiście do przedszkola.


Listy wpłat za przedszkole za dany miesiąc będą znajdować się
na TABLICY OGŁOSZEŃ (OKNIE) oraz
w ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI na naszej stronie internetowej.


Zasady odpłatności

Uchwała Nr 781/XLIV/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 sierpnia 2013r. obowiązuje od 1 października 2013 r. :

1. Odpłatność za każdą zadeklarowaną i rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad Podstawę Programową wynosi 1,00 zł. / godziny bezpłatne pozostają bez zmian: od 8:00 do 13:00/.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega pomniejszeniu za każdą zadeklarowaną godzinę nieobecności o 1,00 zł.

3. Wprowadzony elektroniczny system naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu – opłata jest naliczana za faktycznie wykorzystane godziny poza
godzinami od 8 do 13:

a) Każde dziecko posiada swój kod identyfikacyjny aktywowany czytnikiem przez pracownika przedszkola, w momencie przekazania przebranego dziecka do grupy

b) Tolerancja czasowa wynosi 10 minut przed pełną godziną i 10 minut po pełnej godzinie./ np. dziecko odebrane o 14:10 będzie zarejestrowane jako odebrane o godz. 14:00; dziecko przyprowadzone o 7:50 będzie zarejestrowane jako przyprowadzone o godz. 8:00/

c) Zwracamy się z apelem o punktualne przyprowadzanie dzieci, zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu.


4. Istnieje możliwość wydłużenia pobytu dziecka w przedszkolu poza deklarowanymi godzinami – dodatkowa opłata, ale też możliwość wcześniejszego odbioru – pomniejszenie opłaty.

5. Stawka żywieniowa dzienna wynosi 10,00 zł.

6. Wszelkie zmiany dotyczące zmiany liczby posiłków należy zgłaszać do końca miesiąca- poprzedzającego nastąpienie zmiany.