Organizacja

Przedszkole Miejskie Nr 53 w Sosnowcu jest placówką sześcio-oddziałową, posiadającą 150 miejsc dla dzieci. Dodatkowo grupa "0" prowadzona jest w oddziale Szkoły Podstawowej nr 25 im. J. Słowackiego.

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sosnowiec, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.00 – 17.00

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się
w godzinach od 8.00 do 13.00 i jest bezpłatna. Nasze przedszkole działalność edukacyjną opiera na podstawie programowej MEN.


W przedszkolu prowadzona jest terapia logopedyczna
z dziećmi, które na podstawie badań przesiewowych mowy wymagają takiej potrzeby.
HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI w roku szkolnym 2019/2020


JUŻ WKRÓTCE

!!!!!!