Ramowy rytm dnia pobytu dziecka w przedszkoluGODZINA

ILOŚĆ MINUT

NAZWA CZĘŚCI DNIA

RODZAJ AKTYWNOŚCI6.00 -8.00

120 min

Zabawy dowolne

Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne. Inspirowanie do spontanicznej zabawy z inicjatywy dzieci. Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 8.30

30 min

Zabawy dowolne

Zabawy integrujące grupę, zabawy logopedyczne, tance grupowe, pląsy. Zabawy z językiem obcym nowożytnym, religia.

8.30 – 8.45

15 min

Zajęcia planowane

Poranna zabawy ruchowe uwzględniające różne formy ruchu.

8.45-9.15

30 min

Czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe w Sali, doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych w łazience, załatwianie potrzeb fizjologicznych.

I śniadanie – przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłków

9.15-9.30

15 min

Czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela

Zabiegi higieniczne w łazience – mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety, przygotowanie do zajęć kierowanych
z całą grupą.

9.30-10.20

50 min

Zajęcia planowane

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej oraz realizowany program wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności poprzez działanie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, literaturą, muzyką.

10.20-10.50

30 min

Zabawy dowolne

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci – manipulacyjne usprawniające motorykę, konstrukcyjne kształtujące wyobraźnie i postawy twórcze rozwijające umiejętność współdziałania.

10.50-11.05

15 min

Czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela

Przygotowanie do II śniadania – czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

II śniadanie – przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania podczas posiłków, nabywanie nawyków w zakresie dbałości o zdrowie.

11.05-12.20

75 min

Pobyt na powietrzu

Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego – nauka ubierania się. Zabawy dowolne i zorganizowane w małych grupach, prace porządkowe, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe ( dobór zależny od pogody i pory roku) –uczenie zasad bezpiecznego przebywania w przedszkolu oraz poza przedszkolem.

GRUPY MŁODSZE – leżakowanie –słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek – wdrażanie do posługiwania umiarkowanym głosem.

12.20-12.35

15 min

Czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela

Powrót z ogrodu, zabiegi higieniczne w łazience, korzystanie z toalety

12.35-13.00

25 min

Zabawy planowane

Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, ich wiadomości i umiejętności, zabawy z imionami, zabawy i gry językowe, zabawy zespołowe

13.00-13.15

15 min

Czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela

Słuchanie i czytanie bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

13.15-13.50

35 min

Czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela

Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne i samoobsługowe w łazience. OBIAD- kulturalne spożywanie posiłku, utrwalanie nawyku dbania o zdrowie, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

13.50-14.00

10 min

Czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela

Relaks, odpoczynek dzieci – zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

14.00-15.00

60 min

Zabawy dowolne

Zabawy tematyczne pozwalające na odgrywanie ról dorosłych , zabawy doskonalące umiejętności dzieci, rozwijające procesy poznawcze. Praca kompensacyjno-wyrównawcza , praca z dzieckiem zdolnym.

15.00-17.00

120 min

Zabawy dowolne

Udział w kółkach zainteresowań.
Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy na powietrzu. Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.