Język angielski


AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA-

Rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami, stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej, uwrażliwianie na język obcy , rozwijanie inteligencji językowej;
propozycje zadań 13.04 - 15.04.2021r.

grupy młodsze
/pliki/file/20210413/20210413103156_77414.docgrupy starsze
/pliki/file/20210413/20210413103212_72541.docpropozycje zadań 6.04 - 9.04.2021r.


grupy młodsze
/pliki/file/20210406/20210406091136_14889.docgrupy starsze
/pliki/file/20210406/20210406091158_14324.doc


propozycje zadań 30.03 - 1.04.2021r.

grupy młodsze
/pliki/file/20210329/20210329102930_94679.doc
/pliki/file/20210330/20210330120510_40505.docxgrupy starsze
/pliki/file/20210329/20210329103732_91344.doc