Galeria - Święto drzewa


Święto Drzewa w naszym przedszkolu.

            W ramach projektu Święto Drzewa w Sosnowcu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne Klub Gaja, nasze przedszkolaki obchodziły Święto Drzewa. Podjęte działania miały na celu, przede wszystkim, uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka, kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej oraz propagowanie idei ochrony przyrody.  Dzieci obejrzały prezentację multimedialną o roli drzew w przyrodzie, zwierzętach mieszkających w koronach drzew, w jego pniu i pod nim. Odgadywały zagadki, rozpoznawały zwierzęta po odgłosach jakie wydają, wskazywały i nazywały różne gatunki drzew i owoce jakie na nich rosną. Wiele emocji wzbudziło u dzieci przejście ścieżką ułożoną z kasztanów, szyszek, żołędzi, orzechów, liści i gałązek z drzewa iglastego, z których z wielkim zapałem układały różne wzory. Przedszkolaki kontynuowały swoje działania w ogrodzie przedszkolnym. Każda grupa zaadoptowała wybrane przez siebie drzewo, dzieci przytuliły sie do niego, za pomocą kredki odbiły na kartce papieru jego korę i zatańczyły wokół niego. Przedszkolaki wykonały również, różnymi technikami grupowe prace plastyczne, których bohaterem było oczywiście drzewo. Na koniec dzieci zaśpiewały piosenki o tematyce jesiennej i złożyły przyrzeczenie, że będą szanowały i dbały o drzewa.