Galeria - Projekt WIOSNA, ACH TO TY - Zuchy"Wiosna, ach to Ty", to projekt edukacyjny, w ramach którego dzieci z grupy "Zuchy" podjęły i zrealizowały wiele różnorodnych zadań. Tworząc siatkę tematyczną sprawdziły swoją aktualną wiedzą na temat tej pory roku. Szukając pierwszych oznak wiosny prowadziły obserwacje przyrodnicze w terenie. Dbały o rośliny posiane i posadzone w skrzynkach stojących na parapecie w sali przedszkolnej. Aby utrwalić wiadomości oglądały filmy edukacyjne oraz albumy dotyczące zwiastunów wiosny. Realizując kolejne zadanie w ramach programu "Uczymy dzieci programować" zakodowały również wiosnę na zajęciach
pt. "W marcu jak w garncu". Rozwijając swoją kreatywność, wykorzystały różnorodne techniki plastyczne wykonując wspaniałe prace plastyczne przedstawiające związane z wiosną. Wiele radości sprawiło dzieciom przygotowanie inscenizacji pt. "Witaj wiosno", którą zaprezentowały rodzicom online z okazji pierwszego dnia wiosny. Wiele emocji wzbudził również konkurs recytatorski, podczas którego chętne dzieci zaprezentowały wybrane przez siebie wiersze o tematyce wiosennej. Wszyscy laureaci, za wspaniałe recytacje, zostali nagrodzeni brawami, dyplomami i upominkami.


Realizacja projektu sprawiła dzieciom dużą radość, a dzięki różnorodnym formom przekazu wszystkie utrwaliły wiedzę na temat wiosny.