REFORMA OŚWIATY

W związku z licznymi pytaniami ze strony rodziców dotyczącymi reformy oświaty, poniżej zamieszczamy zakładki umożliwiające przekierowanie zainteresowanych tą tematyką na odpowiednie strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ZAŁĄCZNIKU ODNAJDĄ PAŃSTWO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE NA TEMAT WPROWADZONEJ REFORMY EDUKACJI.
http://reformaedukacji.men.gov.pl/

BROSZURA INFORMACYJNA "DOBRA SZKOŁA"
http://reformaedukacji.men.gov.pl/#docs


1) strona internetowa MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/


2) strona internetowa KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH :
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014