04/07/2023 - Działania w przypadku połknięcia przez dziecko ciała obcego
Na prośbę Wydziału Zdrowia przekazujemy materiały edukacyjne dotyczące postępowania

w sytuacji połknięcia przez dziecko ciała obcego opracowane

przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.